část obce Horní Předměstí

Identifikace

ICZUJ: 579025
KODCOB: 169048
ID31: 16110
ID32: 16110
GPS: JTSK (Y, X): 631635, 1003949
S-42 (Y, X): 3563940.882, 5603929.315
UTM (Y, X): 563791.2773, 5601547.1950
Šířka/Délka: 50° 33' 44.5106083800", 15° 54' 2.3845454920"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

HORNÍ PŘEDMĚSTÍ v r. 1869 osada obce Trutnov v okr. Trutnov, v r. 1880 pod názvem Hoření Předměstí osada obce Trutnov v okr. Trutnov, v r. 1890 se jako osada neuvádí, v r. 1900-1910 osada obce Trutnov v okr. Trutnov, v r. 1921-1980 se jako osada neuvádí, od 1.3.1980 část obce Trutnov v okr. Trutnov

Alternativní názvy

část obce Horní Předměstí
část obce Hoření Předměstí

Nadřazená místa

obec Trutnov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!