část obce Babí

Identifikace

ICZUJ: 579025
KODCOB: 000591
ID31: 16105
ID32: 16105
GPS: JTSK (Y, X): 630755, 997821
S-42 (Y, X): 3564024.624, 5610119.509
UTM (Y, X): 563874.9858, 5607734.8690
Šířka/Délka: 50° 37' 4.7805351160", 15° 54' 10.4678362900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

BABÍ v r. 1869-1910 pod názvem Trautenbach obec v okr. Trutnov, v r. 1921-1980 obec v okr. Trutnov, od 1.1.1981 část obce Trutnov v okr. Trutnov

Alternativní názvy

část obce Babí
část obce Trautenbach

Nadřazená místa

obec Trutnov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!