část obce Adamov

= 15.05.2001 () -

Identifikace

ICZUJ: 579025
KODCOB: 006548
ID31: 16104
ID32: 16104
GPS: JTSK (Y, X): 626441, 1006876
S-42 (Y, X): 3569468.476, 5601695.402
UTM (Y, X): 569316.6208, 5599314.1910
Šířka/Délka: 50° 32' 29.9608495600", 15° 58' 41.6886447200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ADAMOV v r. 1869-2001 se jako osada neuvádí, od 15.5.2001 část obce Trutnov v okr. Trutnov

Alternativní názvy

část obce Adamov

Nadřazená místa

obec Trutnov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Přehled č. VS-578/3-2002 Ministerstva vnitra změn v územní organizaci, v názvech obcí a jejich částí s účinností od 2.1.2001 do 1.1.2002
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!