část obce Častolovice

Identifikace

ICZUJ: 576182
KODCOB: 018627
ID31: 15946
ID32: 15946
GPS: JTSK (Y, X): 617323, 1054117
S-42 (Y, X): 3584593.971, 5556018.883
UTM (Y, X): 584435.9541, 5553656.2680
Šířka/Délka: 50° 7' 44.8686005500", 16° 10' 52.8649685600"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ČASTOLOVICE v r. 1869-1890 obec v okr. Rychnov, od r. 1900 obec v okr. Rychnov nad Kněžnou

Alternativní názvy

část obce Častolovice

Nadřazená místa

obec Častolovice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika zemřelých (1893-1917), Zásmuky 36, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!