část obce Osenice

Identifikace

ICZUJ: 572829
KODCOB: 025933
ID31: 15448
ID32: 15448
GPS: JTSK (Y, X): 686554, 1018614
S-42 (Y, X): 3511364.836, 5582318.870
UTM (Y, X): 511236.6356, 5579945.5510
Šířka/Délka: 50° 22' 17.2872209400", 15° 9' 28.8368449300"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

OSENICE v r. 1869-1890 pod názvem Vosenice obec v okr. Jičín, v r. 1900-1950 obec v okr. Jičín, od r. 1961 část obce Dětenice v okr. Jičín

Alternativní názvy

část obce Osenice
část obce Vosenice

Nadřazená místa

obec Dětenice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1784-1798), ev. Bošín 1, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1785-1798), ev. Bošín 1, matrika oddaných
Matrika (1908-1918), Mladá Boleslav 78, matrika oddaných
Matrika (1785-1798), ev. Bošín 1, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!