část obce Bašnice

Identifikace

ICZUJ: 572667
KODCOB: 001104
ID31: 15418
ID32: 15418
GPS: JTSK (Y, X): 655487, 1026624
S-42 (Y, X): 3543205.471, 5578372.390
UTM (Y, X): 543064.3071, 5576000.6760
Šířka/Délka: 50° 20' 4.2842641870", 15° 36' 18.3780245300"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

BAŠNICE v r. 1869-1890 obec v okr. Hradec Králové, v r. 1900-1930 obec v okr. Nová Paka, v r. 1950 obec v okr. Hořice, od r. 1961 obec v okr. Jičín

Alternativní názvy

část obce Bašnice

Nadřazená místa

obec Bašnice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika zemřelých (1893-1917), Zásmuky 36, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!