část obce Skřivany

Identifikace

ICZUJ: 570834
KODCOB: 148962
ID31: 15353
ID32: 15353
GPS: JTSK (Y, X): 663858, 1032992
S-42 (Y, X): 3535723.147, 5570979.784
UTM (Y, X): 535585.0287, 5568611.0810
Šířka/Délka: 50° 16' 6.8388452590", 15° 29' 57.5544210800"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

SKŘIVANY v r. 1869-1950 obec v okr. Nový Bydžov, v r. 1961-1988 obec v okr. Hradec Králové, 1.1.1989-28.2.1990 část obce Nový Bydžov v okr. Hradec Králové, od 1.3.1990 obec v okr. Hradec Králové

Alternativní názvy

část obce Skřivany

Nadřazená místa

obec Skřivany

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1866-1884), ev. Velenice 11, matrika narozených
Matrika narozených (1867-1894), ev. Krakovany 5, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!