část obce Libeň

Identifikace

ICZUJ: 570397
KODCOB: 093068
ID31: 15294
ID32: 15294
GPS: JTSK (Y, X): 661636, 1038159
S-42 (Y, X): 3538591.713, 5566141.377
UTM (Y, X): 538452.4264, 5563774.6430
Šířka/Délka: 50° 13' 29.6081678400", 15° 32' 20.6254646700"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

LIBEŇ v r. 1869 osada obce Mněník v okr. Nový Bydžov, v r. 1880-1950 osada obce Měník v okr. Nový Bydžov, od r. 1961 část obce Měník v okr. Hradec Králové

Alternativní názvy

část obce Libeň

Nadřazená místa

obec Měník

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1670-1714), Řepín 2, matrika narozených
Matrika (1670-1734), Řepín 1, matrika narozených
Matrika (1715-1729), Řepín 3, matrika narozených
Matrika (1734-1767), Řepín 4, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!