část obce Chlumec nad Cidlinou I

Identifikace

ICZUJ: 570109
KODCOB: 409723
ID31: 15252
ID32: 15252
GPS: JTSK (Y, X): 668172, 1045249
S-42 (Y, X): 3533021.964, 5558268.777
UTM (Y, X): 532884.9454, 5555905.2490
Šířka/Délka: 50° 9' 16.0339583400", 15° 27' 37.2039669000"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

CHLUMEC NAD CIDLINOU I v r. 1869-1980 se jako osada neuvádí, od 1.3.1980 část obce Chlumec nad Cidlinou v okr. Hradec Králové

Alternativní názvy

část obce Chlumec nad Cidlinou I

Nadřazená místa

obec Chlumec
obec Chlumec nad Cidlinou

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matriky (1884-1915), ev. Velenice 13, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1902-1908), Kladno 66, matrika oddaných
Matrika (1820-1923), Kněžice 22, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1868-1915), Lošany 27, matrika zemřelých
Matrika (1874-1918), Běrunice 12, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!