část obce Dobřenice

Identifikace

ICZUJ: 569968
KODCOB: 027740
ID31: 15232
ID32: 15232
GPS: JTSK (Y, X): 655438, 1047555
S-42 (Y, X): 3545947.794, 5557620.475
UTM (Y, X): 545805.5124, 5555257.2100
Šířka/Délka: 50° 8' 51.9658371000", 15° 38' 28.0053571700"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

DOBŘENICE v r. 1869-1930 obec v okr. Hradec Králové, v r. 1950 obec v okr. Hradec Králové-okolí, od r. 1961 obec v okr. Hradec Králové

Alternativní názvy

část obce Dobřenice

Nadřazená místa

obec Dobřenice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
matrika (1660-1697), Kutná Hora 1, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
matrika (1672-1697), Kutná Hora 1, matrika oddaných
matrika (1678-1697), Kutná Hora 1, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!