část obce Helkovice

Identifikace

ICZUJ: 577693
KODCOB: 038237
ID31: 15180
ID32: 15180
GPS: JTSK (Y, X): 666607, 989284
S-42 (Y, X): 3527373.197, 5613971.407
UTM (Y, X): 527238.4799, 5611585.2010
Šířka/Délka: 50° 39' 19.7366080600", 15° 23' 7.2046245150"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

HELKOVICE v r. 1869 obec v okr. Semily, v r. 1880-1950 obec v okr. Jilemnice, v r. 1961-1974 obec v okr. Semily, od 1.8.1974 část obce Vysoké nad Jizerou v okr. Semily

Alternativní názvy

část obce Helkovice

Nadřazená místa

obec Vysoké nad Jizerou

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1651-1669), L33/1, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1658-1668), L33/1, matrika oddaných

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!