část obce Jesenný

Identifikace

ICZUJ: 577171
KODCOB: 058971
ID31: 15042
ID32: 15042
GPS: JTSK (Y, X): 669823, 988315
S-42 (Y, X): 3524059.362, 5614518.617
UTM (Y, X): 523925.9940, 5612132.1870
Šířka/Délka: 50° 39' 37.9687876900", 15° 20' 18.6365795800"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

JESENNÝ v r. 1869-1890 pod názvem Jeseny obec v okr. Semily, v r. 1900-1910 pod názvem Jesený obec v okr. Semily, od r. 1921 obec v okr. Semily

Alternativní názvy

část obce Jesenný
část obce Jeseny / Jesený

Nadřazená místa

obec Jesenný

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1651-1669), L33/1, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1658-1668), L33/1, matrika oddaných
Matrika (1908-1918), Mladá Boleslav 78, matrika oddaných

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!