část obce Semily

Identifikace

ICZUJ: 576964
KODCOB: 410802
ID31: 14989
ID32: 14989
GPS: JTSK (Y, X): 670835, 994757
S-42 (Y, X): 3523884.491, 5608000.101
UTM (Y, X): 523751.1939, 5605616.3250
Šířka/Délka: 50° 36' 7.0467640720", 15° 20' 8.2306712670"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

SEMILY od r. 1869 obec v okr. Semily

Alternativní názvy

část obce Semily

Nadřazená místa

obec Semily

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1901-1926), Boseň 24, matrika oddaných
Matrika zemřelých (1877-1931), Kouřim 42, matrika zemřelých
Matrika (1907-1938), Březno 37, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!