část obce Benešovice

Identifikace

ICZUJ: 564532
KODCOB: 135721
ID31: 14972
ID32: 14972
GPS: JTSK (Y, X): 696778, 990621
S-42 (Y, X): 3497625.159, 5608765.058
UTM (Y, X): 497502.5517, 5606380.9710
Šířka/Délka: 50° 36' 33.5234367300", 14° 57' 52.9343543800"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

BENEŠOVICE v r. 1869-1950 osada obce Malčice v okr. Turnov, v r. 1961-1980 část obce Přibyslavice v okr. Liberec, od 1.7.1980 část obce Všelibice v okr. Liberec

Alternativní názvy

část obce Benešovice

Nadřazená místa

obec Všelibice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1676-1696), L20/1, matrika narozených
Matrika (1697-1717), L20/2, matrika narozených
Matrika (1718-1730), L20/3, matrika narozených
Matrika (1730-1745), L20/4, matrika narozených
Matrika (1745-1764), L20/5, matrika narozených
Matrika (1755-1784), L20/20, matrika narozených
Matrika (1764-1784), L20/7, matrika narozených
Matrika (1772-1801), L40/1, matrika narozených
Matrika (1784-1786), L20/22, matrika narozených
Matrika (1801-1833), L40/2, matrika narozených
Matrika (1834-1851), L40/3, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
matrika (1672-1709), Loukovec 01, matrika oddaných
Matrika (1676-1696), L20/1, matrika oddaných
Matrika (1697-1717), L20/2, matrika oddaných
Matrika (1718-1730), L20/3, matrika oddaných
Matrika (1730-1745), L20/4, matrika oddaných
Matrika (1745-1764), L20/5, matrika oddaných
Matrika (1755-1784), L20/20, matrika oddaných
Matrika (1764-1784), L20/7, matrika oddaných
Matrika (1772-1828), L40/7, matrika oddaných
Matrika (1784-1786), L20/22, matrika oddaných
Matrika (1829-1860), L40/8, matrika oddaných
matrika (1726-1784), Loukovec 12, matrika zemřelých
Matrika (1755-1784), L20/21, matrika zemřelých
Matrika (1764-1784), L20/7, matrika zemřelých
Matrika (1772-1801), L40/10, matrika zemřelých
Matrika (1784-1786), L20/22, matrika zemřelých
matrika (1784-1794), Loukovec 04, matrika zemřelých
Matrika (1874-1913), L40/12, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!