část obce Radimovice

Identifikace

ICZUJ: 544582
KODCOB: 161691
ID31: 14929
ID32: 14929
GPS: JTSK (Y, X): 688289, 989801
S-42 (Y, X): 3505938.218, 5610669.901
UTM (Y, X): 505812.2268, 5608285.0390
Šířka/Délka: 50° 37' 35.0828244800", 15° 4' 55.8228244100"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

RADIMOVICE v r. 1869-1910 osada obce Kamení v okr. Turnov, v r. 1921-1950 obec v okr. Turnov, v r. 1961-1990 část obce Sychrov v okr. Liberec, od 1.9.1990 obec v okr. Liberec

Alternativní názvy

část obce Radimovice

Nadřazená místa

obec Radimovice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
matrika (1662-1723), Loukovec 10, matrika narozených
matrika (1672-1709), Loukovec 01, matrika narozených
Matrika (1789-1806), L180/1, matrika narozených
Matrika (1790-1805), L180/1, matrika narozených
Matrika (1807-1817), L180/2, matrika narozených
Matrika (1817-1827), L180/3, matrika narozených
Matrika (1827-1836), L180/4, matrika narozených
Matrika (1837-1844), L180/5, matrika narozených
Matrika (1845-1855), L180/6, matrika narozených
Matrika (1855-1863), L180/7, matrika narozených
Matrika (1864-1892), L180/8, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
matrika (1672-1709), Loukovec 01, matrika oddaných
matrika (1672-1709), Loukovec 01, matrika oddaných
Matrika (1789-1827), L180/9, matrika oddaných
Matrika (1828-1856), L180/10, matrika oddaných
Matrika (1857-1896), L180/11, matrika oddaných
Matrika (1789-1817), L180/12, matrika zemřelých
Matrika (1817-1831), L180/13, matrika zemřelých
Matrika (1831-1861), L180/14, matrika zemřelých
Matrika (1862-1892), L180/15, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!