část obce Příšovice

Identifikace

ICZUJ: 564354
KODCOB: 136301
ID31: 14928
ID32: 14928
GPS: JTSK (Y, X): 688845, 995138
S-42 (Y, X): 3506073.207, 5605305.725
UTM (Y, X): 505947.1609, 5602923.0460
Šířka/Délka: 50° 34' 41.4824188800", 15° 5' 2.3813435570"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

PŘÍŠOVICE v r. 1869-1950 obec v okr. Turnov, od r. 1961 obec v okr. Liberec

Alternativní názvy

část obce Příšovice

Nadřazená místa

obec Příšovice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
matrika (1662-1723), Loukovec 10, matrika narozených
matrika (1672-1709), Loukovec 01, matrika narozených
matrika (1704-1761), Loukovec 02, matrika narozených
matrika (1718-1809), Bakov 01, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
matrika (1672-1709), Loukovec 01, matrika oddaných
matrika (1672-1709), Loukovec 01, matrika oddaných
matrika (1718-1784), Bakov 03, matrika oddaných

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!