část obce Střížovice

Identifikace

ICZUJ: 564303
KODCOB: 151840
ID31: 14918
ID32: 14918
GPS: JTSK (Y, X): 690417, 992224
S-42 (Y, X): 3504139.500, 5607993.363
UTM (Y, X): 504014.2413, 5605609.5910
Šířka/Délka: 50° 36' 8.5193714560", 15° 3' 24.2072611600"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

STŘÍŽOVICE v r. 1869-1950 osada obce Soběslavice v okr. Turnov, v r. 1961-1980 část obce Soběslavice v okr. Liberec, od 1.7.1980 část obce Pěnčín v okr. Liberec

Alternativní názvy

část obce Stryšovice
část obce Střižovice
část obce Střížovice

Nadřazená místa

obec Pěnčín

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1789-1805), L180/1, matrika narozených
Matrika (1818-1827), L180/3, matrika narozených
Matrika (1828-1836), L180/4, matrika narozených
Matrika (1837-1844), L180/5, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!