část obce Osečná

Identifikace

ICZUJ: 564290
KODCOB: 112780
ID31: 14908
ID32: 14908
GPS: JTSK (Y, X): 698577, 980779
S-42 (Y, X): 3494575.610, 5618294.019
UTM (Y, X): 494454.2444, 5615906.0530
Šířka/Délka: 50° 41' 41.8214538800", 14° 55' 17.3285356600"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

OSEČNÁ v r. 1869 osada obce Kundratice v okr. Česká Lípa, v dalších letech jako osada zanikla (součást obce Osečná v okr. Liberec)
OSEČNÁ v r. 1869-1930 obec v okr. Česká Lípa, v r. 1950 obec v okr. Liberec-okolí, od r. 1961 obec v okr. Liberec

Alternativní názvy

část obce Osečná
část obce Vosečno

Nadřazená místa

obec Osečná

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1639-1652), L101/4, matrika narozených
Matrika (1639-1658), L101/3, matrika narozených
Matrika (1656-1656), L101/4, matrika narozených
Matrika (1662-1675), L111/1, matrika narozených
Matrika (1676-1701), L111/2, matrika narozených
Matrika (1701-1726), L111/3, matrika narozených
Matrika (1726-1759), L111/4, matrika narozených
Matrika (1759-1784), L111/5, matrika narozených
Matrika (1784-1804), L111/6, matrika narozených
Matrika (1804-1817), L111/7, matrika narozených
Matrika (1818-1822), L111/8, matrika narozených
Matrika (1823-1849), L111/12, matrika narozených
Matrika (1850-1866), L111/20, matrika narozených
Matrika (1867-1876), L111/22, matrika narozených
Matrika (1877-1889), L111/23, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1639-1658), L101/3, matrika oddaných
Matrika (1639-1658), L101/4, matrika oddaných
Matrika (1663-1675), L111/1, matrika oddaných
Matrika (1676-1699), L111/2, matrika oddaných
Matrika (1701-1726), L111/3, matrika oddaných
Matrika (1726-1758), L111/4, matrika oddaných
Matrika (1759-1784), L111/5, matrika oddaných
Matrika (1784-1822), L111/9, matrika oddaných
Matrika (1823-1849), L111/12, matrika oddaných
Matrika (1850-1869), L111/24, matrika oddaných
Matrika (1869-1896), L111/25, matrika oddaných
Matrika (1897-1920), L111/28, matrika oddaných
Matrika (1639-1658), L101/4, matrika zemřelých
Matrika (1639-1658), L101/3, matrika zemřelých
Matrika (1663-1675), L111/1, matrika zemřelých
Matrika (1676-1701), L111/2, matrika zemřelých
Matrika (1701-1726), L111/3, matrika zemřelých
Matrika (1726-1758), L111/4, matrika zemřelých
Matrika (1758-1784), L111/5, matrika zemřelých
Matrika (1813-1822), L111/11, matrika zemřelých
Matrika (1823-1849), L111/12, matrika zemřelých
Matrika (1850-1872), L111/26, matrika zemřelých
Matrika (1873-1899), L111/27, matrika zemřelých
Index k matrice narozených - N (1759-1770), L111/A, index k matrice
Index k matrice zemřelých - Z (1771-1857), L111/E, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1771-1864), L111/B, index k matrice
Index k matrice zemřelých - Z (1858-1906), L111/F, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1865-1914), L111/C, index k matrice
Index k matrice zemřelých - Z (1906-1949), L111/G, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1915-1935), L111/D, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!