část obce Kotel

Identifikace

ICZUJ: 564290
KODCOB: 112763
ID31: 14906
ID32: 14906
GPS: JTSK (Y, X): 696995, 982123
S-42 (Y, X): 3496317.265, 5617164.591
UTM (Y, X): 496195.1903, 5614777.0840
Šířka/Délka: 50° 41' 5.3218044940", 14° 56' 46.1077005000"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

KOTEL v r. 1869-1930 obec v okr. Česká Lípa, v r. 1950 obec v okr. Liberec-okolí, od r. 1961 část obce Osečná v okr. Liberec

Alternativní názvy

část obce Kotel

Nadřazená místa

obec Osečná

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1662-1675), L111/1, matrika narozených
Matrika (1676-1701), L111/2, matrika narozených
Matrika (1701-1726), L111/3, matrika narozených
Matrika (1726-1759), L111/4, matrika narozených
Matrika (1759-1784), L111/5, matrika narozených
Matrika (1784-1804), L111/6, matrika narozených
Matrika (1808-1818), L111/7, matrika narozených
Matrika (1818-1822), L111/8, matrika narozených
Matrika (1823-1849), L111/17, matrika narozených
Matrika (1850-1866), L111/21, matrika narozených
Matrika (1866-1866), L111/20, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1663-1675), L111/1, matrika oddaných
Matrika (1676-1699), L111/2, matrika oddaných
Matrika (1701-1726), L111/3, matrika oddaných
Matrika (1726-1758), L111/4, matrika oddaných
Matrika (1759-1784), L111/5, matrika oddaných
Matrika (1784-1822), L111/9, matrika oddaných
Matrika (1823-1849), L111/17, matrika oddaných
Matrika (1897-1920), L111/28, matrika oddaných
Matrika (1663-1675), L111/1, matrika zemřelých
Matrika (1676-1701), L111/2, matrika zemřelých
Matrika (1701-1726), L111/3, matrika zemřelých
Matrika (1726-1758), L111/4, matrika zemřelých
Matrika (1758-1784), L111/5, matrika zemřelých
Matrika (1784-1813), L111/10, matrika zemřelých
Matrika (1813-1822), L111/11, matrika zemřelých
Matrika (1823-1849), L111/17, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!