část obce Václavice

Identifikace

ICZUJ: 564095
KODCOB: 408425
ID31: 14863
ID32: 14863
GPS: JTSK (Y, X): 697300, 962591
S-42 (Y, X): 3493503.825, 5636494.714
UTM (Y, X): 493382.8953, 5634099.3380
Šířka/Délka: 50° 51' 30.7742236800", 14° 54' 21.5423171800"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

VÁCLAVICE v r. 1869-1930 pod názvem Wetzwalde obec v okr. Liberec, v r. 1950 obec v okr. Liberec-okolí, v r. 1961-1980 obec v okr. Liberec, od 1.7.1980 část obce Hrádek nad Nisou v okr. Liberec

Alternativní názvy

část obce Václavice
část obce Wetzwalde

Nadřazená místa

obec Hrádek nad Nisou

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1771-1784), L168/1, matrika narozených
Matrika (1784-1801), L168/2, matrika narozených
Matrika (1802-1824), L168/3, matrika narozených
Matrika (1824-1835), L168/4, matrika narozených
Matrika (1836-1841), L168/5, matrika narozených
Matrika (1841-1855), L168/6, matrika narozených
Matrika (1855-1869), L168/7, matrika narozených
Matrika (1869-1892), L168/8, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1771-1784), L168/1, matrika oddaných
Matrika (1784-1841), L168/9, matrika oddaných
Matrika (1841-1873), L168/10, matrika oddaných
Matrika (1771-1784), L168/1, matrika zemřelých
Matrika (1784-1822), L168/11, matrika zemřelých
Matrika (1822-1839), L168/12, matrika zemřelých
Matrika (1839-1867), L168/13, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!