část obce Hrádek nad Nisou

Identifikace

ICZUJ: 564095
KODCOB: 408409
ID31: 14859
ID32: 14859
GPS: JTSK (Y, X): 701664, 962657
S-42 (Y, X): 3489184.712, 5635868.344
UTM (Y, X): 489065.5407, 5633473.2230
Šířka/Délka: 50° 51' 10.2686652300", 14° 50' 40.7823762900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

HRÁDEK NAD NISOU v r. 1869-1910 pod názvem Hrádek obec v okr. Liberec, v r. 1921-1930 obec v okr. Liberec, v r. 1950 obec v okr. Liberec-okolí, od r. 1961 obec v okr. Liberec

Alternativní názvy

část obce Grottau
část obce Hrádek
část obce Hrádek nad Nisou

Nadřazená místa

obec Hrádek nad Nisou

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1901-1920), Unhošť 34, matrika oddaných

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!