část obce Donín

Identifikace

ICZUJ: 564095
KODCOB: 047376
ID31: 14857
ID32: 14857
GPS: JTSK (Y, X): 701454, 963513
S-42 (Y, X): 3489502.984, 5635046.471
UTM (Y, X): 489383.6826, 5632651.6850
Šířka/Délka: 50° 50' 43.6937621900", 14° 50' 57.1386994100"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

DONÍN v r. 1869-1890 pod názvem Denis obec v okr. Liberec, v r. 1900-1910 pod názvem Dönis obec v okr. Liberec, v r. 1921-1930 obec v okr. Liberec, v r. 1950 osada obce Hrádek nad Nisou v okr. Liberec-okolí, od r. 1961 část obce Hrádek nad Nisou v okr. Liberec

Alternativní názvy

část obce Denis
část obce Donín
část obce Dönis

Nadřazená místa

obec Hrádek nad Nisou

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!