část obce Šumburk nad Desnou

Identifikace

ICZUJ: 563820
KODCOB: 408247
ID31: 14730
ID32: 14730
GPS: JTSK (Y, X): 670407, 979106
S-42 (Y, X): 3522295.677, 5623575.620
UTM (Y, X): 522163.0269, 5621185.5030
Šířka/Délka: 50° 44' 31.3136613900", 15° 18' 50.8001161800"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ŠUMBURK NAD DESNOU v r. 1869-1890 pod názvem Šumburk obec v okr. Jablonec, v r. 1900 obec v okr. Jablonec, v r. 1910-1930 obec v okr. Jablonec nad Nisou, v r. 1950 osada obce Tanvald-Šumburk nad Desnou v okr. Jablonec nad Nisou, od r. 1961 část obce Tanvald v okr. Jablonec nad Nisou

Alternativní názvy

část obce Šumburk
část obce Šumburk
část obce Šumburk
část obce Šumburk
část obce Šumburk nad Desnou

Nadřazená místa

obec Tanvald

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1651-1669), L33/1, matrika narozených
Matrika (1687-1723), L33/2, matrika narozených
Matrika (1689-1738), L146/1, matrika narozených
Matrika (1724-1751), L33/3, matrika narozených
Matrika (1772-1815), L124/3, matrika narozených
Matrika (1815-1836), L124/4, matrika narozených
Matrika (1837-1844), L124/5, matrika narozených
Matrika (1845-1853), L124/6, matrika narozených
Matrika (1848-1867), L163/2, matrika narozených
Matrika (1853-1863), L124/7, matrika narozených
Matrika (1863-1876), L124/8, matrika narozených
Matrika (1867-1884), L163/3, matrika narozených
Matrika (1876-1892), L124/9, matrika narozených
Matrika (1884-1893), L163/4, matrika narozených
Matrika (1893-1905), L163/5, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1658-1668), L33/1, matrika oddaných
Matrika (1687-1726), L33/2, matrika oddaných
Matrika (1691-1747), L146/1, matrika oddaných
Matrika (1727-1784), L33/13, matrika oddaných
Matrika (1791-1824), L124/11, matrika oddaných
Matrika (1824-1848), L124/12, matrika oddaných
Matrika (1849-1860), L124/13, matrika oddaných
Matrika (1860-1881), L124/14, matrika oddaných
Matrika (1861-1903), L163/7, matrika oddaných
Matrika (1881-1902), L124/15, matrika oddaných
Matrika (1687-1751), L33/17, matrika zemřelých
Matrika (1689-1740), L146/1, matrika zemřelých
Matrika (1784-1803), L124/16, matrika zemřelých
Matrika (1803-1875), L124/17, matrika zemřelých
Matrika (1869-1904), L163/9, matrika zemřelých
Matrika (1876-1900), L124/18, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!