část obce Příchovice

Identifikace

ICZUJ: 563668
KODCOB: 069795
ID31: 14687
ID32: 14687
GPS: JTSK (Y, X): 667787, 979383
S-42 (Y, X): 3524929.406, 5623637.938
UTM (Y, X): 524795.6832, 5621247.7960
Šířka/Délka: 50° 44' 32.9470497500", 15° 21' 5.1358249220"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

PŘÍCHOVICE v r. 1869-1900 pod názvem Přichovice obec v okr. Jablonec, v r. 1910 pod názvem Přichovice obec v okr. Jablonec nad Nisou, v r. 1921-1950 obec v okr. Jablonec nad Nisou, od r. 1961 část obce Kořenov v okr. Jablonec nad Nisou

Alternativní názvy

část obce Příchovice

Nadřazená místa

obec Kořenov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1651-1669), L33/1, matrika narozených
Matrika (1687-1723), L33/2, matrika narozených
Matrika (1716-1752), L124/1, matrika narozených
Matrika (1724-1751), L33/3, matrika narozených
Matrika (1752-1771), L124/2, matrika narozených
Matrika (1772-1815), L124/3, matrika narozených
Matrika (1815-1836), L124/4, matrika narozených
Matrika (1837-1844), L124/5, matrika narozených
Matrika (1845-1853), L124/6, matrika narozených
Matrika (1853-1864), L124/7, matrika narozených
Matrika (1864-1876), L124/8, matrika narozených
Matrika (1876-1892), L124/9, matrika narozených
Matrika (1888-1892), L121/8, matrika narozených
Matrika (1893-1899), L121/9, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1658-1668), L33/1, matrika oddaných
Matrika (1687-1726), L33/2, matrika oddaných
Matrika (1716-1738), L124/1, matrika oddaných
Matrika (1727-1784), L33/13, matrika oddaných
Matrika (1739-1791), L124/10, matrika oddaných
Matrika (1792-1824), L124/11, matrika oddaných
Matrika (1825-1848), L124/12, matrika oddaných
Matrika (1849-1863), L124/13, matrika oddaných
Matrika (1854-1874), L121/13, matrika oddaných
Matrika (1863-1880), L124/14, matrika oddaných
Matrika (1874-1889), L121/14, matrika oddaných
Matrika (1881-1902), L124/15, matrika oddaných
Matrika (1890-1906), L121/15, matrika oddaných
Matrika (1687-1751), L33/17, matrika zemřelých
Matrika (1716-1738), L124/1, matrika zemřelých
Matrika (1739-1784), L124/16, matrika zemřelých
Matrika (1784-1804), L124/16, matrika zemřelých
Matrika (1793-1824), L121/16, matrika zemřelých
Matrika (1804-1875), L124/17, matrika zemřelých
Matrika (1866-1884), L121/19, matrika zemřelých
Matrika (1876-1900), L124/18, matrika zemřelých
Matrika (1885-1901), L121/20, matrika zemřelých
Index k matrice narozených - N (1832-1878), L124/A, index k matrice
Index k matrice zemřelých - Z (1844-1892), L124/C, index k matrice
Index k matrice oddaných - O (1844-1902), L124/B, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!