obec Peč

Identifikace

ICZUJ: 507717
KODOB: 118729
ID31: 1465
ID32: 1465
GPS: JTSK (Y, X): 688047, 1165671
S-42 (Y, X): 3528801.991, 5436278.598
UTM (Y, X): 528666.6871, 5433964.7490
Šířka/Délka: 49° 3' 28.3855455000", 15° 23' 32.5841411900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

obec Peč

Nadřazená místa

okres Jindřichův Hradec

Podřazená místa

část obce Lidersch
část obce Lidéřovice
část obce Lidheřovice
část obce Peč
část obce Petschen
část obce Urbanec
část obce Urbaneč
část obce Winterzeile
katastrální území Lidéřovice
katastrální území Peč
katastrální území Urbaneč

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!