část obce Sloup v Čechách

Identifikace

ICZUJ: 562050
KODCOB: 150657
ID31: 14589
ID32: 14589
GPS: JTSK (Y, X): 721213, 972825
S-42 (Y, X): 3471104.933, 5623272.308
UTM (Y, X): 470993.1215, 5620882.3150
Šířka/Délka: 50° 44' 20.4126281700", 14° 35' 20.1078547100"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

SLOUP V ČECHÁCH v r. 1869 pod názvem Pirkštein obec v okr. Česká Lípa, v r. 1880-1930 pod názvem Sloup obec v okr. Česká Lípa, v r. 1950 pod názvem Sloup obec v okr. Nový Bor, v r. 1961-1980 pod názvem Sloup obec v okr. Česká Lípa, 1.1.1981-31.8.1990 pod názvem Sloup část obce Nový Bor v okr. Česká Lípa, 1.9.1990-31.7.1991 pod názvem Sloup obec v okr. Česká Lípa, od 1.8.1991 obec v okr. Česká Lípa

Alternativní názvy

část obce Pirkštein
část obce Sloup
část obce Sloup v Čechách

Nadřazená místa

obec Sloup v Čechách

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1640-1656), L143/1, matrika narozených
Matrika (1657-1691), L143/2, matrika narozených
Matrika (1692-1718), L143/3, matrika narozených
Matrika (1719-1741), L143/4, matrika narozených
Matrika (1742-1770), L143/5, matrika narozených
Matrika (1771-1784), L143/6, matrika narozených
Matrika (1780-1792), L143/7, matrika narozených
Matrika (1784-1819), L143/8, matrika narozených
Matrika (1818-1838), L143/9, matrika narozených
Vojenská matrika (1828-1841), L143/42, matrika narozených
Matrika (1839-1859), L143/10, matrika narozených
Matrika (1860-1890), L143/11, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1640-1656), L143/1, matrika oddaných
Matrika (1657-1691), L143/2, matrika oddaných
Matrika (1692-1718), L143/3, matrika oddaných
Matrika (1719-1741), L143/4, matrika oddaných
Matrika (1742-1770), L143/5, matrika oddaných
Matrika (1771-1784), L143/6, matrika oddaných
Matrika (1780-1792), L143/7, matrika oddaných
Matrika (1784-1819), L143/8, matrika oddaných
Matrika (1819-1838), L143/9, matrika oddaných
Vojenská matrika (1825-1867), L143/42, matrika oddaných
Matrika (1839-1859), L143/10, matrika oddaných
Matrika (1860-1890), L143/11, matrika oddaných
Matrika (1655-1656), L143/1, matrika zemřelých
Matrika (1657-1691), L143/2, matrika zemřelých
Matrika (1692-1718), L143/3, matrika zemřelých
Matrika (1719-1741), L143/4, matrika zemřelých
Matrika (1742-1770), L143/5, matrika zemřelých
Matrika (1771-1784), L143/6, matrika zemřelých
Matrika (1780-1792), L143/7, matrika zemřelých
Matrika (1784-1818), L143/8, matrika zemřelých
Matrika (1819-1838), L143/9, matrika zemřelých
Vojenská matrika (1824-1838), L143/42, matrika zemřelých
Matrika (1839-1859), L143/10, matrika zemřelých
Matrika (1860-1890), L143/11, matrika zemřelých
Matrika (1867-1924), ev. Mělnické Vtelno 10, matrika zemřelých
Index k matrice zemřelých (1640-1784), L143/C, index k matrice
Index k matrice narozených (1640-1784), L143/A, index k matrice
Index k matrice oddaných (1640-1784), L143/B, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!