část obce Skalice u České Lípy

Identifikace

ICZUJ: 562025
KODCOB: 147907
ID31: 14587
ID32: 14587
GPS: JTSK (Y, X): 725195, 971591
S-42 (Y, X): 3466997.292, 5623984.352
UTM (Y, X): 466887.1532, 5621594.0680
Šířka/Délka: 50° 44' 42.6637817700", 14° 31' 50.4035593300"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

SKALICE U ČESKÉ LÍPY v r. 1869-1930 pod názvem Skalice obec v okr. Česká Lípa, v r. 1950 pod názvem Skalice obec v okr. Nový Bor, v r. 1961-1980 pod názvem Skalice obec v okr. Česká Lípa, 1.1.1981-30.6.1990 pod názvem Skalice část obce Nový Bor v okr. Česká Lípa, 1.7.1990-31.7.1991 pod názvem Skalice obec v okr. Česká Lípa, od 1.8.1991 obec v okr. Česká Lípa

Alternativní názvy

část obce Skalice
část obce Skalice u České Lípy

Nadřazená místa

obec Skalice u České Lípy

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1640-1656), L143/1, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1640-1656), L143/1, matrika oddaných
Matrika (1655-1656), L143/1, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!