část obce Radvanec

Identifikace

ICZUJ: 530387
KODCOB: 150649
ID31: 14580
ID32: 14580
GPS: JTSK (Y, X): 720779, 971316
S-42 (Y, X): 3471341.407, 5624824.592
UTM (Y, X): 471229.4989, 5622433.9660
Šířka/Délka: 50° 45' 10.6875036800", 14° 35' 31.7308327200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

RADVANEC v r. 1869-1930 obec v okr. Česká Lípa, v r. 1950 obec v okr. Nový Bor, v r. 1961-1980 část obce Sloup v okr. Česká Lípa, 1.1.1981-31.12.1992 část obce Nový Bor v okr. Česká Lípa, od 1.1.1993 obec v okr. Česká Lípa

Alternativní názvy

část obce Radvanec

Nadřazená místa

obec Radvanec

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1640-1656), L143/1, matrika narozených
Matrika (1650-1666), L14/1, matrika narozených
Matrika (1657-1691), L143/2, matrika narozených
Matrika (1692-1718), L143/3, matrika narozených
Matrika (1719-1741), L143/4, matrika narozených
Matrika (1742-1770), L143/5, matrika narozených
Matrika (1771-1784), L143/6, matrika narozených
Matrika (1780-1792), L143/7, matrika narozených
Matrika (1784-1792), L143/32, matrika narozených
Matrika (1784-1827), L143/33, matrika narozených
Matrika (1828-1864), L143/34, matrika narozených
Matrika (1865-1902), L143/35, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1640-1656), L143/1, matrika oddaných
Matrika (1650-1666), L14/1, matrika oddaných
Matrika (1657-1691), L143/2, matrika oddaných
Matrika (1692-1718), L143/3, matrika oddaných
Matrika (1719-1741), L143/4, matrika oddaných
Matrika (1742-1770), L143/5, matrika oddaných
Matrika (1771-1784), L143/6, matrika oddaných
Matrika (1780-1792), L143/7, matrika oddaných
Matrika (1784-1791), L143/32, matrika oddaných
Matrika (1784-1827), L143/33, matrika oddaných
Matrika (1828-1864), L143/34, matrika oddaných
Matrika (1865-1902), L143/35, matrika oddaných
Matrika (1650-1666), L14/1, matrika zemřelých
Matrika (1655-1656), L143/1, matrika zemřelých
Matrika (1657-1691), L143/2, matrika zemřelých
Matrika (1692-1718), L143/3, matrika zemřelých
Matrika (1719-1741), L143/4, matrika zemřelých
Matrika (1742-1770), L143/5, matrika zemřelých
Matrika (1771-1784), L143/6, matrika zemřelých
Matrika (1780-1792), L143/7, matrika zemřelých
Matrika (1784-1792), L143/32, matrika zemřelých
Matrika (1784-1827), L143/33, matrika zemřelých
Matrika (1828-1864), L143/34, matrika zemřelých
Matrika (1865-1902), L143/35, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!