část obce Okrouhlá

Identifikace

ICZUJ: 561894
KODCOB: 109576
ID31: 14571
ID32: 14571
GPS: JTSK (Y, X): 725078, 969169
S-42 (Y, X): 3466802.078, 5626401.352
UTM (Y, X): 466692.0183, 5624010.0850
Šířka/Délka: 50° 46' 0.8379212390", 14° 31' 39.6600534800"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

OKROUHLÁ v r. 1869-1930 obec v okr. Česká Lípa, v r. 1950 obec v okr. Nový Bor, v r. 1961-1980 obec v okr. Česká Lípa, 1.1.1981-30.6.1990 část obce Nový Bor v okr. Česká Lípa, od 1.7.1990 obec v okr. Česká Lípa

Alternativní názvy

část obce Okrouhlá

Nadřazená místa

obec Okrouhlá

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1640-1656), L143/1, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1640-1656), L143/1, matrika oddaných
Matrika (1655-1656), L143/1, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!