část obce Nový Bor

Identifikace

ICZUJ: 561860
KODCOB: 407071
ID31: 14566
ID32: 14566
GPS: JTSK (Y, X): 723260, 970451
S-42 (Y, X): 3468769.781, 5625363.589
UTM (Y, X): 468658.9205, 5622972.7440
Šířka/Délka: 50° 45' 27.6502985700", 14° 33' 20.3832440400"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

NOVÝ BOR v r. 1869 pod názvem Hajda obec v okr. Česká Lípa, v r. 1880-1890 pod názvem Bor obec v okr. Česká Lípa, v r. 1900-1910 pod názvem Hajda obec v okr. Česká Lípa, v r. 1921-1930 pod názvem Bor u České Lípy obec v okr. Česká Lípa, v r. 1950 obec v okr. Nový Bor, od r. 1961 obec v okr. Česká Lípa

Alternativní názvy

část obce Bor
část obce Bor u České Lípy
část obce Hajda
část obce Nový Bor

Nadřazená místa

obec Nový Bor

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1692-1718), L143/3, matrika narozených
Matrika (1719-1741), L143/4, matrika narozených
Matrika (1742-1770), L143/5, matrika narozených
Matrika (1771-1784), L143/6, matrika narozených
Matrika (1780-1792), L143/7, matrika narozených
Matrika (1784-1786), L108/1, matrika narozených
Matrika (1784-1786), L143/39, matrika narozených
Matrika (1786-1813), L108/2, matrika narozených
Matrika (1813-1841), L108/3, matrika narozených
Matrika (1841-1861), L108/4, matrika narozených
Matrika (1861-1878), L108/5, matrika narozených
Matrika (1878-1898), L108/6, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1692-1718), L143/3, matrika oddaných
Matrika (1719-1741), L143/4, matrika oddaných
Matrika (1742-1770), L143/5, matrika oddaných
Matrika (1771-1784), L143/6, matrika oddaných
Matrika (1780-1792), L143/7, matrika oddaných
Matrika (1784-1786), L108/1, matrika oddaných
Matrika (1787-1836), L108/7, matrika oddaných
Matrika (1836-1872), L108/8, matrika oddaných
Matrika (1873-1908), L108/19, matrika oddaných
Matrika (1692-1718), L143/3, matrika zemřelých
Matrika (1719-1741), L143/4, matrika zemřelých
Matrika (1742-1770), L143/5, matrika zemřelých
Matrika (1771-1784), L143/6, matrika zemřelých
Matrika (1780-1792), L143/7, matrika zemřelých
Matrika (1784-1786), L108/1, matrika zemřelých
Matrika (1786-1856), L108/9, matrika zemřelých
Matrika (1857-1892), L108/10, matrika zemřelých
Matrika (1892-1920), L108/20, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!