obec Kostelní Vydří

Identifikace

ICZUJ: 508357
KODOB: 070556
ID31: 1452
ID32: 1452
GPS: JTSK (Y, X): 685263, 1160612
S-42 (Y, X): 3530912.550, 5441653.989
UTM (Y, X): 530776.3862, 5439337.9510
Šířka/Délka: 49° 6' 22.0188662500", 15° 25' 18.0115866700"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

obec Kostelní Vydří

Nadřazená místa

okres Jindřichův Hradec

Podřazená místa

část obce Bedřichov - hájovna
část obce Bedřichov - lesovna
část obce Kirchwiedern
část obce Kostelní Vydří
část obce Kostelní Vydří - zámek
část obce Podcestný mlýn
katastrální území Kostelní Vydří

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!