část obce Chotovice

Identifikace

ICZUJ: 561622
KODCOB: 053384
ID31: 14517
ID32: 14517
GPS: JTSK (Y, X): 723259, 972396
S-42 (Y, X): 3469020.731, 5623434.812
UTM (Y, X): 468909.7680, 5621044.7520
Šířka/Délka: 50° 44' 25.2831623200", 14° 33' 33.7718385000"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

CHOTOVICE v r. 1869-1880 pod názvem Kotvice obec v okr. Česká Lípa, v r. 1890-1910 pod názvem Kotovice obec v okr. Česká Lípa, v r. 1921-1930 obec v okr. Česká Lípa, v r. 1950 obec v okr. Nový Bor, v r. 1961-1980 obec v okr. Česká Lípa, 1.1.1981-31.12.1991 část obce Nový Bor v okr. Česká Lípa, od 1.1.1992 obec v okr. Česká Lípa

Alternativní názvy

část obce Chotovice
část obce Kotovice
část obce Kotvice

Nadřazená místa

obec Chotovice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1640-1656), L143/1, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1640-1656), L143/1, matrika oddaných
Matrika (1655-1656), L143/1, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!