část obce Plešivec

Identifikace

ICZUJ: 561533
KODCOB: 069507
ID31: 14497
ID32: 14497
GPS: JTSK (Y, X): 724846, 995255
S-42 (Y, X): 3470385.098, 5600560.580
UTM (Y, X): 470273.5805, 5598179.8320
Šířka/Délka: 50° 32' 5.3079365090", 14° 34' 49.9546135100"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

PLEŠIVEC v r. 1869-1910 pod názvem Kahlenberg osada obce Korce v okr. Dubá, v r. 1921-1930 osada obce Korce v okr. Dubá, v r. 1950 osada obce Korce v okr. Doksy, v r. 1961-1971 část obce Korce v okr. Česká Lípa, od 26.11.1971 část obce Dubá v okr. Česká Lípa

Alternativní názvy

část obce Kahlenberg
část obce Plešivec

Nadřazená místa

obec Dubá

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1692-1723), L34/2, matrika narozených
Matrika (1724-1760), L34/3, matrika narozených
Matrika (1761-1800), L34/4, matrika narozených
Matrika (1801-1834), L34/6, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1692-1723), L34/2, matrika oddaných
Matrika (1724-1779), L34/10, matrika oddaných
Matrika (1692-1723), L34/2, matrika zemřelých
Matrika (1724-1784), L34/14, matrika zemřelých
Matrika (1784-1838), L34/15, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!