část obce Křenov

Identifikace

ICZUJ: 561533
KODCOB: 102156
ID31: 14491
ID32: 14491
GPS: JTSK (Y, X): 725884, 996467
S-42 (Y, X): 3469511.468, 5599225.122
UTM (Y, X): 469400.3064, 5596844.9180
Šířka/Délka: 50° 31' 21.9283315500", 14° 34' 5.9896547940"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

KŘENOV v r. 1869-1910 pod názvem Schönau osada obce Nedamov v okr. Dubá, v r. 1921-1930 osada obce Nedamov v okr. Dubá, v r. 1950 osada obce Nedamov v okr. Doksy, v r. 1961-1973 část obce Nedamov v okr. Česká Lípa, od 1.1.1974 část obce Dubá v okr. Česká Lípa

Alternativní názvy

část obce Křenov
část obce Schönau

Nadřazená místa

obec Dubá

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1652-1692), L34/1, matrika narozených
Matrika (1692-1723), L34/2, matrika narozených
Matrika (1724-1760), L34/3, matrika narozených
Matrika (1761-1800), L34/4, matrika narozených
Matrika (1801-1834), L34/6, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1652-1692), L34/1, matrika oddaných
Matrika (1692-1723), L34/2, matrika oddaných
Matrika (1724-1779), L34/10, matrika oddaných
Matrika (1692-1723), L34/2, matrika zemřelých
Matrika (1724-1784), L34/14, matrika zemřelých
Matrika (1784-1838), L34/15, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!