část obce Heřmánky

Identifikace

ICZUJ: 561533
KODCOB: 032956
ID31: 14486
ID32: 14486
GPS: JTSK (Y, X): 731443, 988305
S-42 (Y, X): 3462949.032, 5606605.266
UTM (Y, X): 462840.5414, 5604222.0570
Šířka/Délka: 50° 35' 19.3893400600", 14° 28' 30.2138051600"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

HEŘMÁNKY v r. 1869 pod názvem Hirschmantel osada obce Dražejov v okr. Dubá, v r. 1880-1890 osada obce Dražejov v okr. Dubá, v r. 1900-1910 pod názvem Heřmanky osada obce Dražejov v okr. Dubá, v r. 1921-1930 osada obce Dražejov v okr. Dubá, v r. 1950 osada obce Dražejov v okr. Doksy, v r. 1961-1973 část obce Dubá v okr. Česká Lípa, k 1.1.1974 jako část obce zanikla
HEŘMÁNKY v r. 1869-1890 obec v okr. Dubá, v r. 1900-1910 pod názvem Heřmanky obec v okr. Dubá, v r. 1921-1930 obec v okr. Dubá, v r. 1950 osada obce Dřevčice v okr. Doksy, v r. 1961-1980 část obce Dřevčice v okr. Česká Lípa, od 1.7.1980 část obce Dubá v okr. Česká Lípa

Alternativní názvy

část obce Heřmánky
část obce Hirschmantel
část obce Horní Heřmánky

Nadřazená místa

obec Dubá

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1673-1749), L113/1, matrika narozených
Matrika (1692-1723), L34/2, matrika narozených
Matrika (1724-1760), L34/3, matrika narozených
Matrika (1750-1770), L113/4, matrika narozených
Matrika (1761-1800), L34/4, matrika narozených
Matrika (1771-1784), L113/8, matrika narozených
Matrika (1790-1823), L113/5, matrika narozených
Matrika (1801-1834), L34/6, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1673-1749), L113/2, matrika oddaných
Matrika (1692-1723), L34/2, matrika oddaných
Matrika (1724-1779), L34/10, matrika oddaných
Matrika (1750-1770), L113/4, matrika oddaných
Matrika (1771-1784), L113/10, matrika oddaných
Matrika (1790-1849), L113/6, matrika oddaných
Matrika (1673-1749), L113/3, matrika zemřelých
Matrika (1692-1723), L34/2, matrika zemřelých
Matrika (1724-1784), L34/14, matrika zemřelých
Matrika (1750-1770), L113/4, matrika zemřelých
Matrika (1784-1838), L34/15, matrika zemřelých
Matrika (1790-1878), L113/7, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!