část obce Blatečky

Identifikace

ICZUJ: 561401
KODCOB: 005126
ID31: 14449
ID32: 14449
GPS: JTSK (Y, X): 724929, 999599
S-42 (Y, X): 3470861.266, 5596241.705
UTM (Y, X): 470749.5543, 5593862.7170
Šířka/Délka: 50° 29' 45.6282865700", 14° 35' 15.3507595700"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

BLATEČKY v r. 1869-1910 pod názvem Malé Blatce osada obce Tubož v okr. Dubá, v r. 1921-1930 osada obce Tubož v okr. Dubá, v r. 1950 osada obce Tubož v okr. Doksy, v r. 1961-1980 část obce Blatce v okr. Česká Lípa, 1.1.1981-30.6.1990 část obce Dubá v okr. Česká Lípa, od 1.7.1990 část obce Blatce v okr. Česká Lípa

Alternativní názvy

část obce Blatečky
část obce Malé Blatce

Nadřazená místa

obec Blatce

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1652-1692), L34/1, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1652-1692), L34/1, matrika oddaných

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!