část obce Bukov

Identifikace

ICZUJ: 567892
KODCOB: 409413
ID31: 14331
ID32: 14331
GPS: JTSK (Y, X): 763174, 973079
S-42 (Y, X): 3429521.778, 5617628.613
UTM (Y, X): 429426.8947, 5615240.9150
Šířka/Délka: 50° 41' 4.9717620240", 14° 0' 3.5812161980"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Bukov

Nadřazená místa

obec Oustí nad Labem
obec Ústí nad Labem
městský obvod/část Ústí nad Labem-město

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1597-1626), 174/1, matrika narozených
Matrika (1627-1641), 174/2, matrika narozených
Matrika (1642-1670), 174/3, matrika narozených
Matrika (1635-1641), 174/2, matrika oddaných
Matrika (1879-1928), Lidice 27, matrika zemřelých
Matrika (1913-1919), Kladno 70, matrika zemřelých
Matrika (1919-1927), Kladno 71, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!