část obce Žerotín

Identifikace

ICZUJ: 543012
KODCOB: 117587
ID31: 14137
ID32: 14137
GPS: JTSK (Y, X): 775724, 1016044
S-42 (Y, X): 3422596.310, 5573400.646
UTM (Y, X): 422504.2498, 5571030.9540
Šířka/Délka: 50° 17' 10.7246477300", 13° 54' 43.8634938200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ŽEROTÍN v r. 1869-1950 obec v okr. Louny, v r. 1961-1990 část obce Panenský Týnec v okr. Louny, od 24.11.1990 obec v okr. Louny

Alternativní názvy

část obce Žerotín

Nadřazená místa

obec Žerotín

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1665-1707), L183/1, matrika narozených
Matrika (1668-1705), L183/2, matrika narozených
Matrika (1706-1736), L183/3, matrika narozených
Matrika (1736-1763), L183/4, matrika narozených
Matrika (1740-1784), L112/1, matrika narozených
Matrika (1784-1808), L112/2, matrika narozených
Matrika (1809-1840), L112/3, matrika narozených
matrika (1832-1861), Ledčice 03, matrika narozených
Matrika (1841-1866), L112/9, matrika narozených
Matrika (1866-1915), L112/10, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1661-1701), L183/1, matrika oddaných
Matrika (1668-1705), L183/2, matrika oddaných
Matrika (1706-1734), L183/3, matrika oddaných
Matrika (1734-1779), L183/4, matrika oddaných
Matrika (1740-1784), L112/1, matrika oddaných
Matrika (1784-1808), L112/2, matrika oddaných
Matrika (1809-1840), L112/3, matrika oddaných
Matrika (1841-1887), L112/9, matrika oddaných
Matrika (1668-1705), L183/2, matrika zemřelých
Matrika (1690-1710), L183/1, matrika zemřelých
Matrika (1706-1784), L183/3, matrika zemřelých
Matrika (1740-1784), L112/1, matrika zemřelých
Matrika (1784-1808), L112/2, matrika zemřelých
Matrika (1809-1841), L112/3, matrika zemřelých
Matrika (1841-1877), L112/9, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!