část obce Telce

Identifikace

ICZUJ: 566551
KODCOB: 165531
ID31: 14050
ID32: 14050
GPS: JTSK (Y, X): 771128, 1014037
S-42 (Y, X): 3426896.865, 5575982.261
UTM (Y, X): 426803.0536, 5573611.5180
Šířka/Délka: 50° 18' 36.2381646900", 13° 58' 19.2591716500"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

TELCE v r. 1869-1980 obec v okr. Louny, od 1.1.1981 část obce Peruc v okr. Louny

Alternativní názvy

část obce Telce
část obce Teleč

Nadřazená místa

obec Peruc

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1665-1701), Vraný 1, matrika narozených
Matrika (1676-1702), L115/1, matrika narozených
Matrika (1703-1734), L115/2, matrika narozených
matrika (1718-1809), Bakov 01, matrika narozených
Matrika (1734-1749), L115/3, matrika narozených
Matrika (1749-1784), L115/4, matrika narozených
Matrika (1784-1840), L115/16, matrika narozených
Matrika (1840-1874), L115/29, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1665-1699), Vraný 1, matrika oddaných
Matrika (1676-1702), L115/1, matrika oddaných
Matrika (1703-1734), L115/2, matrika oddaných
Matrika (1734-1749), L115/3, matrika oddaných
Matrika (1749-1784), L115/5, matrika oddaných
Matrika (1784-1861), L115/17, matrika oddaných
Matrika (1665-1697), Vraný 1, matrika zemřelých
Matrika (1676-1702), L115/1, matrika zemřelých
Matrika (1703-1734), L115/2, matrika zemřelých
Matrika (1734-1749), L115/3, matrika zemřelých
Matrika (1749-1784), L115/6, matrika zemřelých
matrika (1784-1799), Ledčice 01, matrika zemřelých
Matrika (1784-1870), L115/18, matrika zemřelých
matrika (1799-1832), Ledčice 06, matrika zemřelých
Index k matrice narozených - N (1760-1843), L115/D, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!