část obce Peruc

Identifikace

ICZUJ: 566551
KODCOB: 119521
ID31: 14047
ID32: 14047
GPS: JTSK (Y, X): 771464, 1010334
S-42 (Y, X): 3426087.501, 5579611.919
UTM (Y, X): 425994.0189, 5577239.6980
Šířka/Délka: 50° 20' 33.3239131800", 13° 57' 35.7998006900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

PERUC od r. 1869 obec v okr. Louny

Alternativní názvy

část obce Peruc

Nadřazená místa

obec Peruc

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1665-1701), Vraný 1, matrika narozených
Matrika (1676-1702), L115/1, matrika narozených
Matrika (1703-1734), L115/2, matrika narozených
Matrika (1734-1749), L115/3, matrika narozených
Matrika (1749-1784), L115/4, matrika narozených
Matrika (1784-1817), L115/7, matrika narozených
Matrika (1817-1846), L115/8, matrika narozených
matrika (1832-1861), Ledčice 03, matrika narozených
Matrika (1846-1867), L115/9, matrika narozených
Matrika (1855-1871), ev.Libiš 8, matrika narozených
Matrika (1862-1876), ev. Ledčice 7, matrika narozených
Matrika (1867-1885), L115/22, matrika narozených
Matrika (1871-1879), ev.Libiš 9, matrika narozených
Matrika (1876-1899), ev. Ledčice 8, matrika narozených
Matrika (1880-1887), ev.Libiš 10, matrika narozených
Matrika (1888-1899), ev.Libiš 11, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1665-1699), Vraný 1, matrika oddaných
Matrika (1676-1702), L115/1, matrika oddaných
Matrika (1703-1734), L115/2, matrika oddaných
Matrika (1734-1749), L115/3, matrika oddaných
Matrika (1749-1784), L115/5, matrika oddaných
Matrika (1784-1837), L115/10, matrika oddaných
Matrika (1838-1882), L115/23, matrika oddaných
Matrika (1851-1930), Kvílice 27, matrika oddaných
Matrika (1852-1864), L115/32, matrika oddaných
Matrika (1859-1897), ev. Ledčice 9, matrika oddaných
Matrika (1861-1883), ev.Libiš 12, matrika oddaných
Matrika (1884-1899), ev.Libiš 13, matrika oddaných
Matrika (1905-1932), Zlonice 43, matrika oddaných
Matrika (1665-1697), Vraný 1, matrika zemřelých
Matrika (1676-1702), L115/1, matrika zemřelých
Matrika (1703-1734), L115/2, matrika zemřelých
Matrika (1734-1749), L115/3, matrika zemřelých
Matrika (1749-1784), L115/6, matrika zemřelých
Matrika (1784-1838), L115/11, matrika zemřelých
matrika (1799-1832), Ledčice 06, matrika zemřelých
Matrika (1833-1895), ev. Ledčice 10, matrika zemřelých
Matrika (1839-1889), L115/24, matrika zemřelých
Matrika (1844-1866), L115/32, matrika zemřelých
Matrika (1878-1899), ev.Libiš 14, matrika zemřelých
Matrika (1919-1927), Kladno 71, matrika zemřelých
Index k matrice narozených - N (1676-1842), L115/A, index k matrice
Index k matrice zemřelých - Z (1676-1907), L115/F, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1760-1843), L115/B, index k matrice
Index k matrice oddaných - O (1784-1843), L115/E, index k matrice
Index k matrice zemřelých - Z (1784-1843), L115/G, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - O (1843-1882), L115/H, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - Z (1843-1882), L115/H, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - N (1843-1882), L115/H, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!