část obce Hřivčice

Identifikace

ICZUJ: 566551
KODCOB: 049131
ID31: 14044
ID32: 14044
GPS: JTSK (Y, X): 774675, 1010972
S-42 (Y, X): 3422984.652, 5578566.278
UTM (Y, X): 422892.4328, 5576194.4830
Šířka/Délka: 50° 19' 58.0566798200", 13° 54' 59.6795329600"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

HŘIVČICE v r. 1869-1890 pod názvem Řivčice obec v okr. Louny, v r. 1900-1910 pod názvem Řivčice t. Dřivčice obec v okr. Louny, v r. 1921-1980 obec v okr. Louny, od 1.1.1981 část obce Peruc v okr. Louny

Alternativní názvy

část obce Dřivčice
část obce Hřivčice
část obce Řevčice
část obce Řivčice
část obce Řivčice

Nadřazená místa

obec Peruc

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1668-1705), L183/2, matrika narozených
Matrika (1706-1736), L183/3, matrika narozených
Matrika (1736-1763), L183/4, matrika narozených
Matrika (1763-1784), L183/5, matrika narozených
Matrika (1784-1819), L183/8, matrika narozených
Matrika (1820-1838), L183/10, matrika narozených
Matrika (1838-1860), L183/11, matrika narozených
Matrika (1860-1885), L183/16, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1668-1705), L183/2, matrika oddaných
Matrika (1706-1734), L183/3, matrika oddaných
Matrika (1734-1779), L183/4, matrika oddaných
Matrika (1784-1819), L183/8, matrika oddaných
Matrika (1821-1848), L183/10, matrika oddaných
Matrika (1848-1868), L183/12, matrika oddaných
Matrika (1668-1705), L183/2, matrika zemřelých
Matrika (1706-1784), L183/3, matrika zemřelých
Matrika (1771-1784), L183/6, matrika zemřelých
Matrika (1784-1819), L183/8, matrika zemřelých
Matrika (1820-1853), L183/10, matrika zemřelých
Matrika (1853-1886), L183/17, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!