část obce Panenský Týnec

Identifikace

ICZUJ: 566535
KODCOB: 117561
ID31: 14042
ID32: 14042
GPS: JTSK (Y, X): 775244, 1015136
S-42 (Y, X): 3422955.658, 5574362.981
UTM (Y, X): 422863.4510, 5571992.8970
Šířka/Délka: 50° 17' 42.0333265900", 13° 55' 1.3049733600"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

PANENSKÝ TÝNEC od r. 1869 obec v okr. Louny

Alternativní názvy

část obce Panenská Tejnice
část obce Panenská Tejnice
část obce Panenský Týnec

Nadřazená místa

obec Panenský Týnec

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1665-1707), L183/1, matrika narozených
Matrika (1668-1705), L183/2, matrika narozených
Matrika (1706-1736), L183/3, matrika narozených
Matrika (1736-1763), L183/4, matrika narozených
Matrika (1740-1784), L112/1, matrika narozených
Matrika (1784-1808), L112/2, matrika narozených
Matrika (1809-1836), L112/3, matrika narozených
Matrika (1836-1844), L112/4, matrika narozených
Matrika (1844-1871), L112/5, matrika narozených
Matrika (1862-1876), ev. Ledčice 7, matrika narozených
Matrika (1871-1904), L112/6, matrika narozených
Matrika (1876-1899), ev. Ledčice 8, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1661-1701), L183/1, matrika oddaných
Matrika (1668-1705), L183/2, matrika oddaných
Matrika (1706-1734), L183/3, matrika oddaných
Matrika (1734-1779), L183/4, matrika oddaných
Matrika (1740-1784), L112/1, matrika oddaných
Matrika (1784-1808), L112/2, matrika oddaných
Matrika (1809-1836), L112/3, matrika oddaných
Matrika (1837-1851), L112/4, matrika oddaných
Matrika (1851-1901), L112/7, matrika oddaných
Matrika (1857-1910), Hořešovice 9, matrika oddaných
Matrika (1859-1897), ev. Ledčice 9, matrika oddaných
Matrika (1904-1914), Slaný 56, matrika oddaných
Matrika (1914-1921), Slaný 57, matrika oddaných
Matrika (1668-1705), L183/2, matrika zemřelých
Matrika (1690-1710), L183/1, matrika zemřelých
Matrika (1706-1784), L183/3, matrika zemřelých
Matrika (1740-1784), L112/1, matrika zemřelých
Matrika (1784-1808), L112/2, matrika zemřelých
Matrika (1809-1836), L112/3, matrika zemřelých
Matrika (1833-1895), ev. Ledčice 10, matrika zemřelých
Matrika (1837-1873), L112/4, matrika zemřelých
Matrika (1873-1923), L112/11, matrika zemřelých
Matrika (1892-1908), Líbeznice 20, matrika zemřelých
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - O (1784-1808), L112/A, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - Z (1784-1808), L112/A, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - N (1784-1808), L112/A, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - O (1809-1836), L112/B, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - Z (1809-1836), L112/B, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - N (1809-1836), L112/B, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - N (1836-1910), L112/C, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - O (1836-1910), L112/C, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - Z (1836-1910), L112/C, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!