část obce Nová Ves

Identifikace

ICZUJ: 542636
KODCOB: 049115
ID31: 14031
ID32: 14031
GPS: JTSK (Y, X): 780626, 1015375
S-42 (Y, X): 3417648.119, 5573433.913
UTM (Y, X): 417558.0733, 5571064.2070
Šířka/Délka: 50° 17' 9.3877476950", 13° 50' 33.9419708200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

NOVÁ VES v r. 1869 osada obce Smolnice v okr. Louny, v r. 1880-1950 obec v okr. Louny, v r. 1961-1980 část obce Hříškov v okr. Louny, 1.1.1981-23.11.1990 část obce Panenský Týnec v okr. Louny, od 24.11.1990 obec v okr. Louny

Alternativní názvy

část obce Nová Ves

Nadřazená místa

obec Nová Ves

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1665-1707), L183/1, matrika narozených
Matrika (1668-1705), L183/2, matrika narozených
Matrika (1698-1715), L145/1, matrika narozených
Matrika (1706-1736), L183/3, matrika narozených
Matrika (1716-1743), L145/2, matrika narozených
Matrika (1744-1778), L145/3, matrika narozených
Matrika (1778-1784), L145/4, matrika narozených
Matrika (1785-1846), L145/11, matrika narozených
Matrika (1846-1900), L145/21, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1661-1701), L183/1, matrika oddaných
Matrika (1668-1705), L183/2, matrika oddaných
Matrika (1698-1715), L145/1, matrika oddaných
Matrika (1706-1734), L183/3, matrika oddaných
Matrika (1740-1758), L145/2, matrika oddaných
Matrika (1758-1778), L145/3, matrika oddaných
Matrika (1778-1784), L145/5, matrika oddaných
Matrika (1784-1891), L145/22, matrika oddaných
Matrika (1668-1705), L183/2, matrika zemřelých
Matrika (1690-1710), L183/1, matrika zemřelých
Matrika (1698-1715), L145/1, matrika zemřelých
Matrika (1706-1784), L183/3, matrika zemřelých
Matrika (1740-1743), L145/2, matrika zemřelých
Matrika (1744-1778), L145/3, matrika zemřelých
Matrika (1778-1784), L145/6, matrika zemřelých
Matrika (1784-1891), L145/23, matrika zemřelých
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých (1698-1784), L145/A, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých (1784-1949), L145/E, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!