část obce Líšťany

Identifikace

ICZUJ: 546879
KODCOB: 085227
ID31: 14011
ID32: 14011
GPS: JTSK (Y, X): 783213, 1012004
S-42 (Y, X): 3414648.687, 5576444.928
UTM (Y, X): 414559.8619, 5574073.9960
Šířka/Délka: 50° 18' 45.2785240400", 13° 48' 0.0166286500"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

LÍŠŤANY v r. 1869 pod názvem Léšťany obec v okr. Louny, v r. 1880-1890 pod názvem Lešťany obec v okr. Louny, v r. 1900-1910 pod názvem Lišťany obec v okr. Louny, v r. 1921-1980 obec v okr. Louny, 1.1.1981-31.12.1991 část obce Louny v okr. Louny, od 1.1.1992 obec v okr. Louny

Alternativní názvy

část obce Lešťany / Léšťany
část obce Líšťany

Nadřazená místa

obec Líšťany

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1648-1678), 130/1, matrika narozených
Matrika (1654-1668), 32/2, matrika narozených
Matrika (1663-1679), 21/1, matrika narozených
Matrika (1679-1716), 21/2, matrika narozených
Matrika (1717-1739), 21/3, matrika narozených
Matrika (1740-1770), 21/4, matrika narozených
Matrika (1771-1783), 21/5, matrika narozených
Matrika (1784-1809), 21/26, matrika narozených
Matrika (1810-1846), 21/27, matrika narozených
Matrika (1846-1879), 21/64, matrika narozených
Matrika (1879-1901), 21/65, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1653-1678), 130/1, matrika oddaných
Matrika (1654-1784), 32/4, matrika oddaných
Matrika (1663-1679), 21/1, matrika oddaných
Matrika (1679-1716), 21/2, matrika oddaných
Matrika (1717-1739), 21/3, matrika oddaných
Matrika (1740-1770), 21/4, matrika oddaných
Matrika (1771-1783), 21/5, matrika oddaných
Matrika (1784-1809), 21/28, matrika oddaných
Matrika (1810-1841), 21/29, matrika oddaných
Matrika (1842-1892), 21/66, matrika oddaných
Matrika (1872-1921), Vojkov 7, matrika oddaných
Matrika (1890-1904), Slaný 53, matrika oddaných
Matrika (1679-1716), 21/2, matrika zemřelých
Matrika (1688-1777), 32/5, matrika zemřelých
Matrika (1717-1739), 21/3, matrika zemřelých
Matrika (1740-1770), 21/4, matrika zemřelých
Matrika (1771-1783), 21/5, matrika zemřelých
Matrika (1784-1809), 21/30, matrika zemřelých
Matrika (1810-1852), 21/31, matrika zemřelých
Matrika (1852-1891), 21/67, matrika zemřelých
Matrika (1906-1916), Slaný 59, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!