část obce Hříškov

Identifikace

ICZUJ: 566195
KODCOB: 049093
ID31: 13957
ID32: 13957
GPS: JTSK (Y, X): 779017, 1014993
S-42 (Y, X): 3419194.935, 5574019.694
UTM (Y, X): 419104.2594, 5571649.7500
Šířka/Délka: 50° 17' 29.1125594500", 13° 51' 51.6081778000"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

HŘÍŠKOV v r. 1869 obec v okr. Louny, v r. 1880-1890 pod názvem Hřiškov obec v okr. Louny, v r. 1900-1980 obec v okr. Louny, 1.1.1981-23.11.1990 část obce Panenský Týnec v okr. Louny, od 24.11.1990 obec v okr. Louny

Alternativní názvy

část obce Hříškov

Nadřazená místa

obec Hříškov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1665-1707), L183/1, matrika narozených
Matrika (1668-1705), L183/2, matrika narozených
Matrika (1698-1715), L145/1, matrika narozených
Matrika (1706-1736), L183/3, matrika narozených
Matrika (1716-1743), L145/2, matrika narozených
Matrika (1744-1778), L145/3, matrika narozených
Matrika (1778-1784), L145/4, matrika narozených
Matrika (1784-1833), L145/9, matrika narozených
Matrika (1833-1896), L145/18, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1661-1701), L183/1, matrika oddaných
Matrika (1668-1705), L183/2, matrika oddaných
Matrika (1698-1715), L145/1, matrika oddaných
Matrika (1706-1734), L183/3, matrika oddaných
Matrika (1740-1758), L145/2, matrika oddaných
Matrika (1758-1778), L145/3, matrika oddaných
Matrika (1778-1784), L145/5, matrika oddaných
Matrika (1784-1877), L145/19, matrika oddaných
Matrika (1668-1705), L183/2, matrika zemřelých
Matrika (1690-1710), L183/1, matrika zemřelých
Matrika (1698-1715), L145/1, matrika zemřelých
Matrika (1706-1784), L183/3, matrika zemřelých
Matrika (1740-1743), L145/2, matrika zemřelých
Matrika (1744-1778), L145/3, matrika zemřelých
Matrika (1778-1784), L145/6, matrika zemřelých
Matrika (1784-1853), L145/10, matrika zemřelých
Matrika (1854-1911), L145/20, matrika zemřelých
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých (1698-1784), L145/A, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých (1784-1949), L145/D, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!