část obce Ředhošť

Identifikace

ICZUJ: 565318
KODCOB: 144908
ID31: 13782
ID32: 13782
GPS: JTSK (Y, X): 763331, 1010548
S-42 (Y, X): 3434181.744, 5580445.302
UTM (Y, X): 434084.9662, 5578072.7430
Šířka/Délka: 50° 21' 3.7522220690", 14° 4' 24.5617529200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ŘEDHOŠŤ v r. 1869-1910 obec v okr. Roudnice, v r. 1921-1950 obec v okr. Roudnice nad Labem, v r. 1961-1980 obec v okr. Litoměřice, od 1.1.1981 část obce Mšené-lázně v okr. Litoměřice

Alternativní názvy

část obce Ředhošť

Nadřazená místa

obec Mšené-lázně

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1665-1701), Vraný 1, matrika narozených
Matrika (1723-1747), Kmetiněves 2, matrika narozených
Matrika (1748-1770), Kmetiněves 3, matrika narozených
Matrika (1748-1770), Kmetiněves 3, matrika narozených
Matrika (1763-1784), L54/1, matrika narozených
Matrika vojenská (1765-1775), Kmetiněves 3, matrika narozených
Matrika (1771-1784), Kmetiněves 4, matrika narozených
Matrika (1771-1784), Kmetiněves 4, matrika narozených
Matrika (1784-1822), L54/11, matrika narozených
Matrika (1823-1877), L54/12, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1665-1699), Vraný 1, matrika oddaných
Matrika (1723-1747), Kmetiněves 2, matrika oddaných
Matrika (1748-1770), Kmetiněves 3, matrika oddaných
Matrika vojenská (1765-1769), Kmetiněves 3, matrika oddaných
Matrika (1771-1784), Kmetiněves 12, matrika oddaných
Matrika (1784-1822), L54/13, matrika oddaných
Matrika (1823-1877), L54/14, matrika oddaných
Matrika (1878-1913), L54/20, matrika oddaných
Matrika (1904-1914), Slaný 56, matrika oddaných
Matrika (1665-1697), Vraný 1, matrika zemřelých
Matrika (1723-1747), Kmetiněves 2, matrika zemřelých
Matrika (1748-1770), Kmetiněves 3, matrika zemřelých
Matrika vojenská (1765-1770), Kmetiněves 3, matrika zemřelých
Matrika (1771-1784), Kmetiněves 16, matrika zemřelých
Matrika (1784-1822), L54/15, matrika zemřelých
Matrika (1823-1877), L54/16, matrika zemřelých
Matrika (1878-1927), L54/21, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!