část obce Karlovy Vary

Identifikace

ICZUJ: 554961
KODCOB: 405761
ID31: 12946
ID32: 12946
GPS: JTSK (Y, X): 849146, 1012216
S-42 (Y, X): 3349272.140, 5567756.186
UTM (Y, X): 349209.9333, 5565388.7830
Šířka/Délka: 50° 13' 17.1430682000", 12° 53' 10.1537379200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

KARLOVY VARY v r. 1869-1930 obec v okr. Karlovy Vary, v r. 1950 obec v okr. Karlovy Vary-město, od r. 1961 obec v okr. Karlovy Vary;

Alternativní názvy

část obce Karlovy Vary

Nadřazená místa

obec Karlovy Vary

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1784-1949), Městečko 18, matrika zemřelých
Matrika (1857-1895), Nymburk 36, matrika zemřelých
Matrika (1884-1903), Neustupov 24, matrika zemřelých
Matrika (1895-1908), Nymburk 37, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1897-1918), Týnec nad Labem 42, matrika zemřelých
Matrika (1919-1927), Kladno 71, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!