část obce Nové Sedliště

Identifikace

ICZUJ: 561185
KODCOB: 154652
ID31: 12728
ID32: 12728
GPS: JTSK (Y, X): 872886, 1063790
S-42 (Y, X): 3332359.219, 5513535.771
UTM (Y, X): 332303.9083, 5511190.4440
Šířka/Délka: 49° 43' 47.3478866400", 12° 40' 22.7193727200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

NOVÉ SEDLIŠTĚ v r. 1869-1950 obec v okr. Tachov, od r. 1961 část obce Staré Sedliště v okr. Tachov

Alternativní názvy

část obce Nové Sedliště

Nadřazená místa

obec Staré Sedliště

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!