část obce Kopec

Identifikace

ICZUJ: 541486
KODCOB: 406821
ID31: 12705
ID32: 12705
GPS: JTSK (Y, X): 857100, 1074400
S-42 (Y, X): 3349385.806, 5505043.948
UTM (Y, X): 349323.5633, 5502702.0810
Šířka/Délka: 49° 39' 28.8835767900", 12° 54' 44.0885399600"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

KOPEC v r. 1869 se jako osada neuvádí, v r. 1880-1950 osada obce Prostiboř v okr. Stříbro, v r. 1961-1979 část obce Prostiboř v okr. Tachov, 1.1.1980-23.11.1990 část obce Kladruby v okr. Tachov, od 24.11.1990 část obce Prostiboř v okr. Tachov

Alternativní názvy

část obce Kopec

Nadřazená místa

obec Prostiboř

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!