část obce Vížka

Identifikace

ICZUJ: 561134
KODCOB: 159867
ID31: 12702
ID32: 12702
GPS: JTSK (Y, X): 861213, 1056222
S-42 (Y, X): 3342964.556, 5522546.910
UTM (Y, X): 342904.9252, 5520197.9150
Šířka/Délka: 49° 48' 49.0958188500", 12° 48' 58.7859062300"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

VÍŽKA v r. 1869-1930 obec v okr. Planá, v r. 1950 osada obce Třebel v okr. Stříbro, v r. 1961-1976 část obce Svahy v okr. Tachov, od 30.4.1976 část obce Planá v okr. Tachov

Alternativní názvy

část obce Vižim
část obce Vížka

Nadřazená místa

obec Planá

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!